Ohranjamo lepoto lesa za vas in vaše udobje.

Žaga Dolenc d.o.o. je prejela sredstva iz naslova javnega razpisa za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016 (Uradni list RS, Št.67/2016), Podukrep M08.6 Investicijo sestavljajo vlaganja v:
- Stroj za izdelavo sekancev
- Vakuumsko dvigalo
- Stroj za lupljenje hlodovine
- Napravo za normalno-temperaturno sušenje lesa in
- Žagalno linijo (Vakuumsko dvigalo in odsesavanje)
S podprto investicijo bomo nadgradili obstoječo tehnološko opremo, ponudbo izdelkov bomo prilagodili novim željam in zahtevam trga, dosegli bomo višjo kakovost izdelkov, delo organizirali delavcem bolj prijazno. Investicija prinaša večjo zmogljivost, fleksibilnost, ponudbo novih izdelkov, izkoriščanje ostankov in večjo proizvodno učinkovitost.

Povezave:
- Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
- Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 - 2020
- Plakat PDF

Vse pravice pridržane © Marko Dolenc s.p.

Domov